พื้นฐาน forex pdf

Apr 03

พื้นฐาน forex pdf

FX รายย่อยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ยาก แต่เชื่อกันว่าภาคส่วนนี้มีมูลค่ามากถึง 20% ของตลาด FX เลยทีเดียว

ช็อค (Nixon shock) จนนำไปสู่การเกิดตลาดระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราลอยตัวขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2516 โดยปี พ.ศ. 2519


พื้นฐาน forex pdf

< กลับสู่บทความทั้งหมดวิดีโอ พื้นฐาน forex pdf

สอนเล่นหุ้น มือใหม่ (ตอนที่ 1 : วันแรกที่ผมลุกขึ้นมาเล่นหุ้น)

อ่านเกี่ยวกับ พื้นฐาน forex pdf

แนะนำตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

แม้ว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดการเทรดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่การเข้าถึงภาคส่วนรายย่อยยังมีน้อย เมื่อเทียบกับตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ FX ในชุมชนนักลงทุน รวมทั้งขาดความเข้าใจว่าการที่อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวมีสาเหตุจากอะไร และที่สำคัญของตลาดนี้ก็คือความจริงที่ว่า ไม่มีตลาดแลกเปลี่ยนกลางที่เป็นตึกเหมือนกับ NYSE หรือ ASX ตลาด FX เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มการเทรดในนิวซีแลนด์ และเปิดเรียงกันไปตามเขตเวลาเรื่อย ๆ

แต่เดิม การเข้าถึงตลาด FX ถูกจำกัดอยู่เพียงชุมชนธนาคารเท่านั้น ซึ่งเป็นการซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ เป็นบล็อกขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ ป้องกันความเสี่ยง หรือเพื่อเก็งกำไร การเกิดขึ้นมาของบริษัทอย่าง USGFX ได้เปิดประตูการเทรดฟอเร็กซ์แก่สถานประกอบการต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการกองทุน รวมทั้งเทรดเดอร์รายย่อย ภาคส่วนนี้ของตลาดได้เติบโตอย่างทวีคูณในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การเทรด FX คืออะไร?

ในการซื้อขาย FX หนึ่งรายการ สกุลเงินหนึ่งถูกขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง อัตราแลกเปลี่ยนเป็นการแสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างสองสกุลเงิน โดยปกติสกุลเงินถูกระบุโดยรหัส ‘Swift’ 3 หลัก ตัวอย่างเช่น EUR = ยูโร USD = ดอลลาร์สหรัฐ CHF = ฟรังก์สวิส เป็นต้น คุณสามารถพบรายการรหัสที่สมบูรณ์ที่นี่ อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่ 1.5000 หมายถึง 1 EUR มีค่าเท่ากับ 1.5 USD

บางครั้ง EUR/USD ถูกเรียกว่า คู่สกุลเงิน (currency pair) อัตรานี้สามารถแปลงกลับได้ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่ 1.5000 ก็เหมือนกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/EUR ที่ 0.6666 พูดอีกอย่างคือ 1 USD มีค่าเท่ากับ 0.6666 EUR ข้อกำหนดของตลาดก็คือ สกุลเงินส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะแสดงราคาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่มีข้อยกเว้นบางอย่าง เช่น คู่สกุลเงินที่กล่าวไว้ตอนต้น EUR/USD GBP/USD (ปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักร) และ AUD/USD (ดอลลาร์ออสเตรเลีย) ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่น่าสับสนเลย

สัญลักษณ์สกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินก็เหมือนกับหุ้น มีสัญลักษณ์ของตัวเองที่จะแยกแยะความแตกต่างออกจากกัน เนื่องจากสกุลเงินมีราคาอยู่ในรูปของค่าเงินหนึ่งเทียบกับอีกค่าหนึ่ง คู่สกุลเงินจึงประกอบด้วย 'ชื่อ' ของสกุลเงินทั้งสองสกุล แยกกันด้วยเครื่องหมายทับ ('/') 'ชื่อ' เป็นตัวอักษรย่อสามตัว ส่วนใหญ่แล้ว ตัวอักษรสองตัวแรกถูกสงวนไว้สำหรับระบุประเทศ ตัวอักษรสุดท้ายคือตัวอักษรแรกของหน่วยของสกุลเงินสำหรับประเทศนั้น

ตัวอย่าง USD = ดอลลาร์สหรัฐ GBP = ปอนด์อังกฤษ JPY = เยนญี่ปุ่น CAD = ดอลลาร์แคนาดา CHF = ฟรังก์คอนเฟเดอเรทิโอ เฮลเวติกา (ภาษาละตินสำหรับสมาพันธรัฐสวิส) NZD = ดอลลาร์นิวซีแลนด์ AUD = ดอลลาร์ออสเตรเลีย NOK = โครเนอร์นอร์เวย์ SEK = โครเนอร์สวีเดน เนื่องจากเงินยูโรของทวีปยุโรปไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเป็นการเขียนคำย่อเฉย ๆ ว่า EUR เมื่อเขียนสกุลเงินหนึ่ง (EUR) รวมกับอีกสกุลเงินหนึ่ง (USD) ก็จะสร้างเป็นคู่สกุลเงินขึ้นมา - EUR/USD

สกุลเงินฐาน (BASE) และสกุลเงินเทียบ (COUNTER)

สกุลเงินหนึ่งในคู่สกุลเงินจะเป็นสกุลเงินหลักเสมอ สกุลเงินนี้เรียกว่า สกุลเงินฐาน (base currency) สกุลเงินฐาน ถูกกำหนดเป็นสกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน สกุลเงินนี้ยังเป็นสกุลเงินที่เป็นค่าคงที่เมื่อหาราคาของคู่สกุลเงินอีกด้วย

เงินยูโรเป็นสกุลเงินฐานหลักเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นทั่วโลก ผลที่ได้ก็คือ คู่สกุลเงินเมื่อเทียบกับ EUR จะถูกกำหนดเป็น EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD, ฯลฯ คู่สกุลเงินทั้งหมดมีตัวอักษรย่อ EUR เป็นตัวแรกในลำดับ

เงินปอนด์อังกฤษเป็นชื่อสกุลเงินหลักที่มีความสำคัญในลำดับชั้นถัดมา ดังนั้น คู่สกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับ GBP จึงเป็น GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD เป็นต้น นอกจาก EUR/GBP แล้ว ก็คาดหมายได้เลยว่าจะเห็น GBP เป็นสกุลเงินแรกในคู่สกุลเงินเสมอ

USD เป็นสกุลเงินหลักที่มีความสำคัญที่สุดถัดมา USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF จะเป็นคู่สกุลเงินปกติสำหรับสกุลเงินหลัก ๆ เนื่องจาก EUR และ GBP มีความสำคัญในลำดับชั้นสูงกว่าในแง่ของสกุลเงินฐาน ค่าเงินดอลลาร์จึงถูกแสดงราคาเป็น EUR/USD และ GBP/USD การทราบข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินฐานเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดค่าของสกุลเงิน (ค่าตามตัวเลขหรือค่าจริง) ที่แลกเปลี่ยนเมื่อมีการทำรายการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินเทียบ (counter-currency) เป็นสกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน

ผู้มีส่วนร่วมในตลาด FX

มีผู้มีส่วนร่วมประเภทต่าง ๆ มากมายในตลาด FX และส่วนมากเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาเทรด ก็เข้ามาหาผลประโยชน์ที่แตกต่างกันมาก นี่เป็นเหตุผลว่า แม้ว่าบ่อยครั้ง FX จะถูกมองว่าเป็นเกมที่มี ‘ผลรวมเป็นศูนย์’ ซึ่งทางทฤษฎีคือ ผลกำไรเมื่อนักลงทุนทำได้ จะเท่ากับจำนวนเงินที่อีกคนขาดทุน แต่ก็ยังมีโอกาสมากมายในการหาเงิน FX สามารถมองได้ว่าเป็นพายซึ่งทุกคนสามารถทานเป็นอาหารมื้อที่ดีได้

แต่เดิม ธนาคารเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในตลาด FX ตลอดมา ปัจจุบันก็ยังคงเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในแง่ของส่วนแบ่งตลาด แต่ความโปร่งใสได้ทำให้ตลาด FX มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ขณะนี้ แท้ที่จริงแล้วทุกคนสามารถเข้าถึงราคาเดียวกันในช่วงแคบมาก ๆ ที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดระหว่างธนาคาร ผลก็คือ ธนาคารก็ยังเป็นผู้เล่นหลักในตลาด FX แต่เลือดใหม่ของผู้ทำตลาด เช่น เฮดจ์ฟันด์ และที่ปรึกษาการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ได้เกิดขึ้นมามากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังมีบทบาทสำคัญในตลาด FX อีกด้วย ในขณะที่บริษัทข้ามชาติก็มีความสนใจในการซื้อขายเงินตามธรรมชาติอยู่แล้ว เนื่องจากมีความเสี่ยงด้าน FX

FX รายย่อยได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ยาก แต่เชื่อกันว่าภาคส่วนนี้มีมูลค่ามากถึง 20% ของตลาด FX เลยทีเดียว

Source: http://www.weloveforex.com/articles/42043816/igetweb-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พื้นฐาน forex pdf

พื้นฐาน forex pdf

สอนเล่นหุ้น มือใหม่ (ตอนที่ 1 : วันแรกที่ผมลุกขึ้นมาเล่นหุ้น)

วิดีโอ พื้นฐาน forex pdfนอกจากนี้ ธนาคารกลางยังมีบทบาทสำคัญในตลาด FX อีกด้วย ในขณะที่บริษัทข้ามชาติก็มีความสนใจในการซื้อขายเงินตามธรรมชาติอยู่แล้ว เนื่องจากมีความเสี่ยงด้าน FX

ปลายปี พ.ศ. 2503 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคงที่เริ่มต้นสลายตัวลง สืบเนื่องมาจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มากมาย ท้ายสุดแล้วในปี พ.ศ. 2514 ประธานาธิบดีนิกสัน ระงับการผูกเงินดอลลาร์สหรัฐไว้กับทอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขการล่มสลายของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ที่รู้จักกันว่า นิกสัน

ตอนนี้มาดูกันว่า – ทำไมต้องเทรดฟอเร็กซ์?เกี่ยวกับ Forex

“การซื้อขาย forex คืออะไร?” มีมานานเท่าไหร่? ตลาดใหญ่แค่ไหน? ใครคือผู้เล่นที่สำคัญ? ปัจจัยอะไรที่ทำให้อัตราสกุลเงินเปลี่ยนแปลงไป?

Forex คืออะไร?

Forex เป็นตลาดการค้าเสรีสกุลเงินระหว่างประเทศ ผู้ค้าสั่งซื้อสกุลเงินหนึ่งเพื่อแลกกับเงินสกุลเงินอื่น ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจต้องการซื้อเงินยูโรและกับดอลลาร์สหรัฐและจะใช้บริการตลาด Forex ทำการแลกเปลี่ยน

ตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าการซื้อขายกว่า ล้านล้านเหรียญในแต่ละวัน จำนวนเงินซื้อขายในแต่ละสัปดาห์มีขนาดใหญ่กว่า GDP ทั้งปีของสหรัฐอเมริกา

สกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือเงินดอลลาร์สหรัฐ

Forex มีมานานแค่ไหน?

เมื่อโลกกำลังถูกฉีกตัวเองลงจากสงครามโลก ครั้งที่สองอย่างต่อเนื่อง ก็มีความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องความมั่นคงทางการเงิน ประเทศจาก 29 ประเทศจึงมาพบเจรจากันที่ Bretton Woods และตกลงกันในระบบเศรษฐกิจใหม่ สิ่งหนึ่งในนั้นก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดขึ้น

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลง Bretton Woods และเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2492 อัตราแลกเปลี่ยนที่เกิน 1% ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจาก IMF ซึ่งมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว

ปลายปี พ.ศ. 2503 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราคงที่เริ่มต้นสลายตัวลง สืบเนื่องมาจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มากมาย ท้ายสุดแล้วในปี พ.ศ. 2514 ประธานาธิบดีนิกสัน ระงับการผูกเงินดอลลาร์สหรัฐไว้กับทอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขการล่มสลายของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ที่รู้จักกันว่า นิกสัน

ช็อค (Nixon shock) จนนำไปสู่การเกิดตลาดระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราลอยตัวขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2516 โดยปี พ.ศ. 2519

Source: https://www.usgfx.com/InsidePage/index/140301?culture=th-TH